PLÁNOVANÉ AKCE VE ŠK. ROCE 2018/19

22.09.2016 00:00

 

ZÁŘÍ

-  informativní schůzka s rodiči v MŠ

- zahájení výuky plavání

- zahájení výuky anglického jazyka (přihlášené děti)

- zahájení logopedické péče

- beseda v knihovně na téma "Jak vidí nevidomí"

- výlet za poznáním podzimních zahrad

 

 

ŘÍJEN

- plavecký kurz

- výlet do lesa

- divadelní představení v MŠ (všechny děti)

- zahájení sportovní školičky

- focení dětí (všechny děti)

 

 

 

LISTOPAD

- plavecký kurz

- zahájení návštěv kina - pohádková představení (všechny děti)

- divadelní představení v MŠ (všechny děti)

- divadelní představení v MD (předplatné)

- sportovní školička

- bruslení

- výlet ke hřbitovu

 

PROSINEC

- mikulášská nadílka v MŠ

- vánoční koncert v ZUŠ (vybrané děti)

- vánoční besídka pro rodiče a tvoření s rodiči

- Vánoce v MŠ - nadílka

- divadelní představení v MD (školáci)

- návštěva kina (všechny děti)

- sportovní školička

- bruslení

- výlet na Hrádek (výstava betlémů)

 

LEDEN

- cvičení v tělocvičně (střídání dětí)

- návštěva kina (všechny děti)

- divadelní představení pro školáky v MD

- bruslení

- sáňkování na Kurťáku

 

ÚNOR

- masopustní karneval (všechny děti)

- beseda dětí s knihovnicemi v dětském oddělení Měst. knihovny (školáci)

- cvičení v tělocvičně (střídání dětí)

- návštěva kina (všechny děti)

- divadelní představení

- bruslení

- výlet na vlakové nádraží

 

BŘEZEN

- cvičení v tělocvičně (střídání dětí)

- návštěva kina (všechny děti)

- návštěva školáků v 1. třídách ZŠ

- beseda v hudebním oddělení MK (školáci)

- divadelní představení

- bruslení

- výlet na farmu p. Šusty za mláďaty

 

DUBEN

- čarodějnický rej

- filmová představení v kině (všechny děti)

- divadelní představení

- návštěva Střední zdravotní školy v Rumburku

- vycházky do probouzející se přírody (dle počasí)

- výlet na dopravní hřiště s koloběžkami či odstrkovadly

 

 

KVĚTEN

- koncert v ZUŠ - přehlídka hudebních nástrojů (vybrané děti)

- besídka pro maminky

- besídka pro bývalé kolegyně

- besídka pro babičky v klubu důchodců

- sportovní olympiáda města (vybrané děti)

- delší vycházky na významná místa ve městě a blízkém okolí (školáci)

- divadelní představení

- výlet do kravína za telátky a kravičkami

 

 

ČERVEN

- účast dětí na sportovním dni ZŠ Seifertova - Východní (školáci)

- školní výlet (všechny děti)

- delší vycházky po okolí města (školáci)

- hry a soutěže na ukončení školního roku (všechny děti)

- loučení se školkou (školáci)

- výlet na Hrádek

- výlet na RIO nebo jiný rybník

 

 

 

V průběhu celého školního roku se účastníme výtvarných soutěží, kulturních i sportovních akcí pořádaných městem nebo jinými subjekty dle aktuální nabídky.

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, Varnsdorf

T. G. Masaryka 2180
407 47 Varnsdorf
IČ: 72742011


+420 412 372 219
+420 775 872 677