POŘÁDANÉ AKCE VE ŠK. ROCE 2017/18

21.12.2017 13:52

 

 

   

DATUM

POŘÁDANÉ AKCE VE ŠK. ROCE 2017/18

7.9.2017 1. lekce plavání
11.9.2017 2. lekce plavání
12.9.2017 logopedické šetření
13.9.2017 sportování s fotbalisty
18.9.2017 3.bazén
20.9.2017 besesda s nevidomými
25.9.2017 Divadlo v MŠ - Červená Karkulkabazín
4. bazén 
26.9.2017 logopedická depistáž
2.10.2017 5. bazén
4.10.2017 angličtina
6.10.2017 škola sportu
9.10.2017 6. bazén
10.10.2017 logopedická depistáž
11.10.2017 angličtina
13.10.2017 škola sportu   
16.10.2017 divadlo předplatné
17.10.2017 7. bazén
18.10.2017 angličtina
20.10.2017 sportovní školička
23.10.2017 8. bazén
24.10.2017 logopedie    
30.10.2017 bazén - poslední
1.11.2017 angličtina
2.11.2017 strašidelné hry a soutěže na ZŠ Východní
3.11.2017 focení dětí
škola sportu
7.11.2017 logopedie
8.11.2017 divadlo v MŠ "Jak šel Honza do světa"
angličtina
   
10.11.2017 sportovní školička
16.11.2017 sportovní školička
21.11.2017 logopedi
23.11.2017 kino
24.11.2017 koncert ZUŠ
27.11.2017 zdobení stromečku v parku(s rodiči)
1.18.2017 zpívání u stromků
5.12.2017 logopeická depistáž
5.12.2017 Miklášská nadílka
8.12.2017 sportovní školička
12.12.2017 Besídka pro rodiče s tvořením
13.12.2017 angličtina
15.12.2017 sportovní školička
18.12.2017 Divadl ředplatné "Čert a Káča"
1912.2017 Vánoce v MŠ
logopedie
21.12.2017 kino
10.1.2018 kouzelník  MŠ
23.1.2018 keramika
10.1.2018 Test rizika čtení a psaní -šetření školáků
11.1.2018 Test rizika - 2.část dětí
bruslení
angličtina
13.1.2018 logopedická depistáž
keramika
18.1.2018 bruslení
angličtina
25.12018 bruslení
angličtina
26.1.2018 logopedie
kino
1.2.2018 angličtina
14.2.208 karneval
15.2.2018 bruslení
angličtina
17.2.2018 keramika
20.2.2018 divadlo - předplatné "Jen počkej,zajíci"
22.2.2018 bruslení
angličtina
23.2.2018 kino
24.2.2018 logopedie
1.3.2018 bruslení
angličtina
3.3.2018 keramika
8.3.2018 bruslení
angličtina
9.3.2018 logopedie
13.3.2018 návštěva v 1. tř. ZŠ Náměstí
15.3.2018 angličtina
vzdělávací program pro školáky -Výživa (PPP)
16.3.2017 Klaun Tú tú - zábavný program pr děti
20.3.2017 Divadlo předplatné "Podivuhodný cirkus dr. Tarzana"
21.3.2017 ZŠ Náměstí - 1. třída
22.3.2017 Bruslení
Angličtina
23.3.2017 Logopedická depistáž
24.3.2017 Divadlo Koloběžka - Na návštěvě u Broučků
29.3.2017 Bruslení
30.3.2017 Kino
31.3.2017 Beseda v knihovně
3.4.2017 1. Plaván
5.4.2017 Anglčtina
6.4.2017 Logop. depstáž
10.4.2017 2. Bazén
19.4.2017 Logop. depistáž
20.4.2017 Návštěva SZdŠ v Rumburku
24.4.2017 3. Bazén
25.4.2017 Beseda o zdravé stravě v MŠ Zahrádka
26.4.2017 Shlédnutí pohádky na ZŠ Východní - dramatický kroužek
27.4.2017 Kino
28.4.2017 Čaroděnice
3.5.2017 Div. předpl. - "Obušku z pytle ven"
5.5.2017 Keramika
10.5.2017 Besídka
12.5.2017 Koncert v ZUŠ
15.5.2017 4. Bazén
17.5.201 Vernisáž v divadle
Besídka pro babčky 
18.5.2017 Logop. dpistáž
19.5.2017 Keramika
22.5.2017 5.Bazén
26.5.2017 Keramika
29.5.2017 6. Bazén
30.5.2017 Divadlo Koloběžka - "Jak šli Indáni za sluncem"
1.6.201 Výlet - Dolský mllýn
2.6.2017 Tanambouréé
5.6.2017 7. Bazén
7.6.2017 Hry na ZŠ Východní
8.6.2017 Měření očí
9.6.2017 Sportovní olympiáda
12.6.2017 8. Bazén
16.6.2017 Hry na ZŠ Bratislavská
19.6.2017 Bazén poslední
20.6.2017 Hudební pexeso
23.6.2017 Eko pohádka v divadle
Loučení se školkou
27.6.2017 Výlet na Hrádek
28.6.2017 Hraní pohádky "Cirkus"pro děti ze ZŠ
29.6.2017 Logopedie

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, Varnsdorf

T. G. Masaryka 2180
407 47 Varnsdorf
IČ: 72742011


+420 412 372 219
+420 775 872 677