POŘÁDANÉ AKCE VE ŠK. ROCE 2017/18

21.12.2017 13:52

 

 

   

DATUM

POŘÁDANÉ AKCE VE ŠK. ROCE 2017/18

7.9.2017 1. lekce plavání
11.9.2017 2. lekce plavání
12.9.2017 logopedické šetření
13.9.2017 sportování s fotbalisty
18.9.2017 3.bazén
20.9.2017 besesda s nevidomými
25.9.2017 Divadlo v MŠ - Červená Karkulkabazín
4. bazén 
26.9.2017 logopedická depistáž
2.10.2017 5. bazén
4.10.2017 angličtina
6.10.2017 škola sportu
9.10.2017 6. bazén
10.10.2017 logopedická depistáž
11.10.2017 angličtina
13.10.2017 škola sportu   
16.10.2017 divadlo předplatné
17.10.2017 7. bazén
18.10.2017 angličtina
20.10.2017 sportovní školička
23.10.2017 8. bazén
24.10.2017 logopedie    
30.10.2017 bazén - poslední
1.11.2017 angličtina
2.11.2017 strašidelné hry a soutěže na ZŠ Východní
3.11.2017 focení dětí
škola sportu
7.11.2017 logopedie
8.11.2017 divadlo v MŠ "Jak šel Honza do světa"
angličtina
   
10.11.2017 sportovní školička
16.11.2017 sportovní školička
21.11.2017 logopedi
23.11.2017 kino
24.11.2017 koncert ZUŠ
27.11.2017 zdobení stromečku v parku(s rodiči)
1.18.2017 zpívání u stromků
5.12.2017 logopeická depistáž
5.12.2017 Miklášská nadílka
8.12.2017 sportovní školička
12.12.2017 Besídka pro rodiče s tvořením
13.12.2017 angličtina
15.12.2017 sportovní školička
18.12.2017 Divadl ředplatné "Čert a Káča"
1912.2017 Vánoce v MŠ
logopedie
21.12.2017 kino
10.1.2018 kouzelník  MŠ
23.1.2018 keramika
10.1.2018 Test rizika čtení a psaní -šetření školáků
11.1.2018 Test rizika - 2.část dětí
bruslení
angličtina
13.1.2018 logopedická depistáž
keramika
18.1.2018 bruslení
angličtina
25.12018 bruslení
angličtina
26.1.2018 logopedie
kino
1.2.2018 angličtina
14.2.208 karneval
15.2.2018 bruslení
angličtina
17.2.2018 keramika
20.2.2018 divadlo - předplatné "Jen počkej,zajíci"
22.2.2018 bruslení
angličtina
23.2.2018 kino
24.2.2018 logopedie
1.3.2018 bruslení
angličtina
3.3.2018 keramika
8.3.2018 bruslení
angličtina
9.3.2018 logopedie
13.3.2018 logopedie
návštěva v 1. tř. ZŠ Náměstí
13.3.2018 angličtina
16.3.2018 Planetárium v MŠ
20.3.2018 bruslení
21.3.2018 divadlo - předplatné- "O třech námořnících"
23.3.2018 keramika
27.3.2018 logopedie
bruslení
28.3.2018 angličtina
4.4.2018 angličtina
5.4.2018 návštěva 1. třídy ZŠ Východní
6.4.2018 keramiáka
9.4.2018 shlédnutí výtvarné výstavy v ZUŠ
10.4.2018 logopedie
shlédnutí pohádek dramatického kroužku ZŠ Východní
11.4.2018 divalo předplatné - O třech námořnících
12.4.2018 návštěva 1. třídy ZŠ Brtislavská
13.4.218 keramika
17.4.2018 návštěva zdravotní školy v Rumburku - vzdělávací program "Jak se nebát nemocnice"
18.4.2018 angličtina
beseda pro rodiče "Dvouleté děti v MŠ"
20.4.2018 keramika
24.4.2018 logopedie
25.4.2018 angličtina
27.4.2018 čarodějnice
2.5.2018 anghličtina
4.5.2018 divadlo - předplatné "Šípkoívá Růženka
11.5.2018 keramika
koncert v ZUŠ
17.5.2018 Besídka pro maminky
18.5.2018 keramika
24.5.218 vystoupeí pro babičky v MŠ
25.5.2018 shlédnutí pohádek v ZUŠ
30.5.2018 agličtina
vytoupení pro babičky v klubu Pohádka
1.6.2018 dobrodružná cesta za klokany
loučení se školáky
   
   
   
   
   
   

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, Varnsdorf

T. G. Masaryka 2180
407 47 Varnsdorf
IČ: 72742011


+420 412 372 219
+420 775 872 677