Informace o nás

 Naše motto: „Nemůžeme všechny děti všechno naučit, ale můžeme všechny děti učinit šťastnými.“  ( Prof. Zdeněk Matějček )

 Jsme rádi, že se zajímáte, co je u nás nového, co se v uplynulé době změnilo a co nás v budoucnu čeká.

 

Proč si říkáme Stonožka? 

Když jsme přemýšleli o názvu , napadlo nás, že školku navštěvuje celkem 50 dětí a každé má 2 nožičky, dohromady je to tedy 100 a proto jsme si neoficiálně začali říkat  ,,Stonožka".

 

Naše dlouhodobé cíle ve vzdělávání:

Soudržnost s kolektivem (Být přátelský, učit se laskavosti.)
Tolerance k ostatním (Naslouchat druhým a snažit se je pochopit.)
Odpouštět (Každý může udělat chybu, ale musí se umět omluvit.)
Neubližovat (Nedělat druhým to, co sám nemám rád.)
Osamostatnit se (Odpoutat se od rodičů a umět se sám rozhodovat.)
Žít zdravě (Neodmítat zdravou stravu a otužovat se)
Kamarádství (Navazovat kladné vztahy a rozvíjet je.)
Aktivní přístup k životu (Zapojovat se do společných činností.)

 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

Identifikační údaje o mateřské škole  

Město Varnsdorf zřídilo s účinností od 1. 1. 2003 příspěvkovou organizaci „Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace“

Právní forma: příspěvková organizace
Součástí školy je školní jídelna

IČO: 72742011
Telefon:   +420 412 372 219

                +420 775 872 677
E-mail: 13msvdf@seznam.cz
Ředitelka školy: Bc. Pavlína Nováková

Neoficiální název: Stonožka

Provoz školy je od 6:30 hodin do 16:00 hodin 

 

Charakteristika prostředí

Budova mateřské školy je světlá čtyřpodlažní vila. Byla postavena v roce 1928 jako jedna z typických staveb funkcionalismu. Pro své vnitřní uspořádání, optimální pro provoz dvoutřídní mateřské školy, zůstala zachována bez podstatných změn do současnosti. U budovy je zahrada, kterou děti využívají při hrách a pohybových aktivitách.

Areál MŠ včetně zahrady je umístěn v klidné části města na křižovatce 2 ulic.

Uspořádání a prostředí MŠ je přizpůsobeno k zabezpečení předškolní výchovy 50 dětí.


Historie školy

Budova mateřské školy byla postavena v roce 1928 jako jedna z typických staveb funkcionalismu. Vlastníkem byl advokát Dr. Martin Eltis. Po válce vila sloužila, po drobných stavebních úpravách, jako dětský domov.

V roce 1967 se z něj přes víkend stala dvoutřídní mateřská škola tehdejšího  n. p. Elite Varnsdorf.

Od listopadu 1991 byla budova předána do správy majetku města Varnsdorf.

Prvních 20 let existence mateřské školy se pedagogický sbor kromě standardní činnosti zaměřil na hudební výchovu se specializací na sborový zpěv. Za touto činností docházely i talentované děti z okolních mateřských škol. Pěvecký sbor Berušky vystupoval na četných akcích v rámci města a úspěšně se účastnil regionálních soutěží.


Organizace dne

 

6,30 – 7,00                 

 • scházení dětí v jedné třídě, ranní hry podle volby a přání dětí

7,00 – 8,00

 • scházení dětí v obou třídách
 • ranní hry
 • individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
 • didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) 

                  

8,00 - 9,45

 • hygiena
 • dopolední svačina
 • průběžné pokračování v započatých činnostech
 • kondiční a relaxační cvičení, pohybové hry
 • jazykové chvilky
 • didakticky zacílené činnosti vyžadující soustředění dětí           

9,45 – 11,30

 • hygiena
 • pobyt venku

11,30 - 12,00

 • hygiena
 • oběd

12,00 – 13,45

 • hygiena
 • četba před spánkem
 • odpočinek
 • zájmové kroužky

13,45 – 14,15

 • hygiena
 • odpolední svačina
 • hry dle volby a přání dětí, zájmové činnosti
 • pokračování didakticky cílených činností ve skupinkách

15,00 – 16,00

 • hry dle volby a přání dětí v první třídě

 

 


Kontakt

Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, Varnsdorf

T. G. Masaryka 2180
407 47 Varnsdorf
IČ: 72742011


+420 412 372 219
+420 775 872 677